Tuesday, June 21, 2011

Roll Me Bebeh!

Satu hari akan datang apabila komputer boleh digulung seperti surat khabar, dan konsep seperti Komputer Lipat akan digunakan secara meluas. Sebabnya ialah ciri-ciri e-kertas nanoteknologiroll dapat memaparkan, menjadikan ia ringan dan mudah alih. Dengan komponen yang minimum dan terbina dalam sistem penyejukan, komputer adalah sangat ergonomik dan intuitif.

The main point is, this gadget is still in process. Hope it will be release ASAP. FFS, I want this for my noob collection. LOL
No comments:

Post a Comment